Memorie van Aangifte der nalatenschap van:

 

- den Heer Johannes Augustus Wintersteijn, 16-5-1849.

- Mejuffrouw Hendrika Louisa Wintersteijn, 8-12-1890

- den Heer Willem Izaak Bevel, 8-3-1895.

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn