Uit het Oud-Rechterlijk Archief van:

Hieronder volgen een aantal uitwerkingen van Rechterlijke akten die familieverbanden laten zien in een deel van mijn stamboom en daarbij ook een stukje plaatselijke sociale geschiedenis. Dit in volgorde van datum.

Krommenie

Koop huis door Jacob Heere, Crommeniedijk, 31 Januari 1766

Verkoop stuk land door o.a. Avis Bakker aan Pieter Cuijper, 4 Maart 1768

Verkoop van een overwerf  agter de Heijlige Weg aan Jan Barentse Bakker 18 aug. 1769.

Koop 1/20 part in molen De Maan door Jan Barentse Bakker op 31 Maart 1775

Koop huis door Jan Claasz. Bakker aan de Heijlige Weg, 11 juni 1776

Schuldbekentenis Jan Claasz. Bakker op huis Heijlige Weg, 14 Juni 1776

Koop woning door Klaas van Assem, Heijlige Weg, 4 Julij 1782

Verkoop huis aan Klaas Jansz Bakker aan het Noord End, 5 maart 1789

Geldlening door Jan Germets?, de buurman Klaas Jan Bakker, Noordeinde, 3 Nov. 1791

Verkoop woning aan 't Cattepad door Gerrit Rood aan Cornelis Jansz. Bakker op 3 november 1791

Verkoop woning en pakhuis 'de Spijker' aan het Noorder Kerkpad door Gerrit Rood aan Klaas Jansz. Bakker op 3 november 1791

Koop van half huis door Jan van Eeden en Nan Jansz Bakker, 3 Meij 1792

Vereffening schulden door o.a. Jan Bakker en Dirk Bakker aan erven Annaatje Coster, 7 Maart 1793

Verantwoording door Klaas Bakker en Baart Kaper inzake voogdij over Niesje en Trijntje Heijnis, gedaan op 3-9-1800.

Tonen testament Klaas Bakker & Aagje Heere aan de Weesmeesteren op 4-2-1801

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn