‘Bank  Noten’ van de Twentsche Bank, in de periode 1947 – 1961.

Overzicht van artikelen van - of over W. (M.C. Wintersteijn) in het personeelsorgaan ‘Bank  Noten’ van de Twentsche Bank in de periode 1947 t/m augustus 1961. 

Het personeelsblad Bank Noten verschijnt vanaf  Maart 1947. Vanaf  juli 1947 schrijft M.C. Wintersteijn artikeltjes in dit blad. De inhoud van die artikeltjes is heel divers en geeft een  mooi zicht op de ontwikkelingen van die tijd. Ontwikkelingen op (bank) technisch gebied, maar ook in de samenleving. Een tijdsbeeld dus.

De oorspronkelijk spelling is zoveel mogelijk gehandhaafd.

 

Juli 1947

blz. 2, 3.         

Moeder en Dochter.

Over de relatie tussen het Hoofdkantoor en de Bijkantoren.

Augustus 1947

blz. 5, 6.

Rembours Crediet.

Over het afrekenen van geleverde producten.

September 1947

blz. 8, 9.

Onze vacantie.

De voordelen van woningruil tussen bankcollega’s  in de vakantie.

October 1947

blz. 4, 5.

Documenten.

Over bij de bank gebruikte typen van Documenten.

November 1947

blz. 9, 10.

Banken in Amerika.

Verschillen tussen de U.S.A. en  Nederland.

December 1947

blz. 10, 11.

Beschikking afwikkeling geldzuivering 1947

Uitleg ontleend aan een circulaire van M.C. Wintersteyn  (moet zijn: eij).

Januari 1948

blz. 7, 8.

Waardenbeheer.

Over zorgvuldigheid met kasgeld.

Februari 1948

blz. 7, 8.

Geen titel

Over het nut van paraferen.

April 1948

blz. 14, 15.

Incasso.

Over het nut van een incasso-afdeling.

Juni 1948

blz. 13, 14.

De ploeg moet achter de oogstwagen hangen.

Over het moment van verwerken - en afsluiten van de administratie. (in het juli nummer op blz. 18 een correctie op de tekst)

Augustus 1948

blz. 4, 5.

1903 – 1948 

Jubileum van de heer J. van Mill (souschef rekening-courantafdeling).

Augustus 1948

blz. 9, 10.

T.B. Bargoens.

Over ‘vaktaal’ bij de bank.

September 1948

blz. 8.

De klok en de sigaren.

Aanvulling (geestig) van Willy van Wijngaarden-Riethof op het artikel 1903-1948  van augustus 1948.

September 1948

blz. 13, 14.

Goodwill kweken.

Over klantcontacten.

October 1948

blz. 6, 7.

Administratie. 

Over de zin en nut van een goede administratie.


 


December 1948

blz. 8, 9.

Efficiency. 

Het begrip efficiëntie .

Januari 1949

blz.3, 4.

H. Looman.

Herman Looman, chauffeur van het hoofdkantoor, met pensioen.

Januari 1949

blz. 14, 15.

Vlinders.

Vlinderstudie als hobby.

Januari 1949

blz. 15, 16, 17.

Verzekeringen.

Over vormen van verzekringen.

Februari 1949

blz. 3.

Sommenverzekeringen.

Een reactie op het artikel van Januari 1949 blz. 15.

Februari 1949

blz. 10.

Wenkenbus.

Eerste ervaringen met de ‘Wenkenbus’ (de latere ideeënbus?).

Februari 1949

blz. 12, 13.

Dagafschriften.

De voordelen van een dagafschrift.

April 1949

blz. 5, 6.

Tuberculose.

T.B.C. een sluipmoordenaar en het nut van doorlichting.

Mei 1949

blz. 2, 3.

Plezier in het werk.

Over waardering, geluk en inkomen.

Juni 1949

blz.3.

Ziektekostenverzekering.

Start van de commissie “ziektekostenverzekering”  voor niet verplicht verzekerden.

Juni 1949

blz. 7, 8.

Kluisbeveiliging.

Bescherming tegen inbrekers.

Juni 1949

blz. 14, 15.

De open hoek

Een reactie van de heer B. op het artikel Plezier in je werk van Mei 1949.

Juli 1949

blz. 13.

Plezier in het werk.

Een reactie van W. op de reactie van B. in Open Hoek van juni 1949 blz. 14.

Juli 1949

blz. 16, 17.

Parallelboekhouding.

Uitleg over het gebruikte boekhoudsysteem.

September 1949

blz. 5, 6.

Studeren.

Adviezen bij het studeren.

September 1949

blz. 8, 9.

Open Hoek, Plezier in het Werk

Een reactie van L. Rippen op W. en B.  (mei en juni en juli 1949)

October 1949

blz. 9, 10.

Examen doen.

Adviezen om examen te doen.

October 1949

blz. 11

Open Hoek, Plezier in het werk.

Een reactie van B. op de heer L. Rippen.

November 1949

blz. 2, 3.

Mechanisatie.

Over routinewerk laten overnemen door mechanisatie.

December 1949

blz. 6, 7.

Scheiding.

Accountantsbureau Meijer en Hörchner trekt  in een eigen pand.

December 1949

blz. 8, 9.

Ponskaartensysteem.

Over het systeem van ponskaarten.


 

Januari 1950

blz. 10, 11.

Ponskaartensysteem. (vervolg)

Over het systeem van ponskaarten.

Februari 1950

blz. 2, 3, 4.

Het jaarverslag over 1949

Februari 1950

blz. 13.

Achter de Schermen.

Over de snelheid van het verschijnen van het Jaarverslag.

Maart 1950

blz. 2, 3.

Bloembollenteelt.

Over het kweken van bloembollen

April 1950

blz. 9, 10.

De efficiency van de schrijfmachine.  

De ontwikkeling van de schrijfmachine.

Mei 1950

blz. 9, 10.

Maandstaten.

Het belang van Maandstaten. (beknopte balansen)

Juni 1950

blz. 7, 8.

De efficiency van de telmachine.

De ontwikkeling van de telmachine.

Juni 1950

blz. 9, 10, 11.

Windmolens. 

Over windmolens in Nederland

Juli 1950

blz. 9, 10.

Jaarverslagen.

Het belang van een helder jaarverslag.

Juli 1950

blz. 19.

Vacantie, zwerven en trekken.

Op de solex ( de hakkepuffer) door Nederland

Augustus 1950

blz. 8, 9.

Bloeiende bollen in de winter.

Hoe bollen in bloei te krijgen in de winter.

September 1950

blz. 2, 3.

Jubileum in Rotterdam.

De heer G.H. Ambagtsheer is 40 jaar in dienst. Hoofd van de buitenlandse afdeling.

September 1950

blz. 10, 11.

De efficiency van de stencilmachine.  

Over het gebruik van de stencilmachine.

November 1950

blz. 17, 18.

Kunst.

Wat verstaan we onder ‘Kunst’

December 1950

blz. 10.

Creditrestrictie

Over nieuwe regels inzake credietverlening.

Januari 1951

blz. 14, 15, 16.

Pessimisme.

Over de inhoud van een schoolschriftje uit 1835 van opa op Vlieland.

(zie eventueel www.wintersteijn.nl  en volg de link: Twentsche Bank)

Maart 1951

blz. 6, 7.

Bonus en Claim.

Fiscaal gezien. Verhouding tussen aandeelhouders en N.V.

Mei 1951

blz. 5, 6, 7.

Prospectussen lezen.

Prospectussen lezen bij openstelling van inschrijving bij Obligaties en Aandelen.

Juni 1951

blz. 8, 9.

Een geweldig plan.

Over landwinningen als de Wieringermeer en de Noord-Oostpolder.

Juli 1951

blz. 12 t/m 15.

Budgetcontrolle en Credietverlening.

Een verkort verslag lezing voor de Accountensafdeling

Augustus 1951

blz. 14, 15.

Herinneringen.

Onderzoek ter plaatse bij een faillissement. Kort na de eerste wereldoorlog. 

October 1951

blz. 16, 17.

Correspondentieafdeling.

Nut en noodzaak van deze afdeling.


 

October 1951

blz. 19, 20.

Konijnen.

Over de vraatzucht van Konijnen.

November 1951

blz. 4, 5.

Stapelloop.

Over de tewaterlating van nieuwgebouwde schepen op dwarshellingen in Groningen. Met een foto van de LUCAS BOLSI.

December 1951

blz. 10, 11, 12.

Nummerfouten.

Controle en fouten bij het systeem van parallelboekhoudingen.

December 1951

blz. 23, 24.

Slangen.

Slangen en slangenbeten.  Op Groot-Engelenburg.

Maart 1952

blz. 6, 7.

De efficiency van de Adresseermachine.

Het gebruik van deze machine.

Maart 1952

Lustrumbijlage

De bijlage heet Bank Genoten.

Op blz. 3 een artikel over :

De efficiency van de Potloodslijpmachine. Ondertekend door Z(omersteijn)

Op blz. 10, 11.

Natuurleven bij de bankbijen. Met een verwijzing naar het boek  van M.C. Windestein inzake Bankbijen, hun hofhouding en organisatie.

April 1952

blz. 12, 13.

Psychotechniek.

Over testen op bekwaamheden.

Mei 1952

blz. 15, 16.

Verantwoordelijkheid in Vrijheid.

Over de zelfstandigheid van afdelingen en (bij) kantoren.

Juli 1952

blz. 17, 18.

Ideeënbus.

Voorheen de Wenkenbus genaamd, heeft een nieuw jasje.

Augustus 1952

blz. 15, 16.

Eendenkooi.

De eendenkooi bij Uitgeest en de werking daarvan.

September 1952

blz. 5, 6.

Nogmaals de Ideeënbus.

Heeft het wel of geen zin in een klein (bij) kantoor?

October 1952

blz. 5, 6.

Open brief, van v.d. Esch, aan M.C. Wintersteijn.

(die stiekem op vakantie was gegaan om geen 40-jarig jubileum te hoeven vieren)

October 1952

blz. 14, 15.

Arbeidsproductiviteit.

Over arbeidsproductiviteit in Amerika en Nederland.

November 1952

blz. 4 t/m 7.

Societe Belge de Banque S.A. te Brussel.

Nauwe banden met deze bank in Brussel en Antwerpen en de verschillen in werkwijze en organisatie met de Twentsche Bank.

December 1952

blz. 8

Afscheid van de heer H.H. Umans.

Bij het pensioen van de heer Umans. Controleur effectenvoorraad.

December 1952

blz. 19.

De automobilist als cliënt.

Parkeerproblemen en geldzuilen in Amerika. 

Januari 1953

blz. 6, 7.

Ideeënbus.

De  beoordeling van de ingezonden ideeën.

Februari 1953

blz. 7, 8, 9.

The Federale Reserve Bank of New York.

Een uittreksel van een boekje uitgegeven door de Nederlandsche Bank over de werkwijze van de F.R. Bank te New York.


 

Februari 1953

blz. 17, 18, 19.

Dicteren.

Het gebruik van een tachotypmachine. (met foto)

Maart 1953

blz. 2, 3, 4, 5.

Ons Jaarverslag.

Het jaarverslag over 1952.

April 1953

blz. 6

Bollentooi.

Nieuwe soorten bloembollen.

Mei 1953

blz. 6, 7.

Nieuwe Kwiteermethode.

Een nieuwe betrouwbare manier van boeken van geldtransacties aan het loket.

Mei 1953

blz. 15, 16.

Vacantie.

Wat er allemaal komt kijken bij de juiste keuze van vakantie.

Juni 1953

blz. 2

Productiviteit.

Over productiviteit in Amerika en arbeidsverhoudingen.

Juli 1953

blz. 2, 3, 4.

Kent uw zaak.

Een beter inzicht in de situatie van een bedrijf door een inzichtelijke boekhouding.

Augustus 1953

blz. 16, 17, 18.

Fotocopieen.

Hoe komt een fotocopie tot stand.

September 1953

blz. 15.

Een Idee en hoe dat uitpakte! 

De ontwikkeling van een nieuw formulier.

Oktober 1953

blz. 4,5.

Milliardair.

Duizend miljoen als balanstotaal! Bereikt in de maandstaat van 30 september 1953.

November 1953

blz. 8, 9.

De telefoon. 

Het gebruik van de telefoon.

December 1953

blz. 6.

Afscheid van M.W.G. Mauritz.

Bij het afscheid van de heer Mauritz.

December 1953

blz. 8.

A.J. Sauer.

De heer Sauer gaat met pensioen.  Chef kantoor Groningen.

Januari 1954

blz. 13, 14.

De factor Mens.

De menselijke factor op het werk. De werkomstandigheden.

Februari 1954

blz. 2, 3.

Ons Jaarverslag.

Enkele onderwerpen uit het jaarverslag.

Maart 1954

blz. 2, 3.

Wet Toezicht Credietwezen.

Aanpassingen aan nieuwe eisen.

April 1954

blz. 2.

Ruimtegebrek.

Het Hoofdkantoor heeft ruimtegebrek.

April 1954

blz. 15, 16.

Roken.

Is niet gezond en storend tijdens het werk. 

(Zie ook Toeback Suyghen van L. Rippen,  september 1953 blz. 18)

Mei 1954

blz. 14, 15.

Open brief aan de heer W. “die in April schreef over Roken”

Een reactie van J.V.

Juli 1953

blz. 14, 15.

Het voortbestaan van een onderneming.

 

Augustus 1954

blz. 18, 19, 20.

De Mus.

Over mussen in de tuin.


 

September 1954

blz. 16, 17.

Werkmethoden.

Het plannen van werk en arbeidsmethoden.

October 1954

blz. 8, 9.

Wantrouwen of Bescherming?

 

November 1954

blz. 1.

Een foto van  ‘Een gezelschap leidende persoonlijkheden, aanwezig bij de opening van ons nieuwe kantoor te Rijswijk.’  Waaronder W.

Januari 1955

blz. 12, 13.

Collectieve Ziektekostenverzekering.

Samenstelling van de commissie.

Januari 1955

blz. 14, 15.

Met pensioen.

Voorbereiding op het met pensioen gaan.

Februari 1955

blz. 2, 3, 4, 5.

Ons Jaarverslag.

Een toelichting op het Jaarverslag over 1954

Maart 1955

blz. 22, 23, 24

Electronics.

Over elektronisch rekenen.

Mei 1955

blz. 13, 14.

Opvolging.

Het vinden van een nieuwe chef.

Juni 1955

blz. 13, 14.

Onze Merel

Een merel in de eigen tuin.

Juli 1955

blz. 12, 13, 14.

30 jaar ponskaarten.

Over 30 jaar gebruik van de ponskaarten machine’s

Augustus 1955

blz. 9.

Stapelloop.

Een tewaterlating van een 10.000-tons tanker voor de Shell

September 1555

blz. 19, 20.

Verdenking.

Het voorkomen van fouten die tot verdenkingen kunnen leiden.

October 1955

blz.17,18,19,20.

Efficiency bij Banken.

Het bevorderen van de efficiëncy.  Met foto van W.

December 1955

blz. 9, 10, 11.

50 jaar Nederlandse Spoorwegen.

De spoorwegen feliciteren W. omdat hij 1 september 50 jaar onafgebroken abonné is geweest bij de Spoorwegen.

December 1955

blz. 18, 19.

Kantoormachines.

Geestdodend of niet?

Januari 1956

blz. 6, 7.

De Gierpont.

Over de werking van de Gierpont.

Februari 1956

blz. 2 t/m 5

Het Jaarverslag.

Toelichting op het verslag over 1955 en een terugblik.

Maart 1956

blz. 5

In Memoriam J. van der Linde.

Bij het overlijden van de heer van der Linden.

Maart 1955

blz. 7, 8.

Reserves.  

Over het opzij leggen van een deel van de winst.

Maart 1956

blz. 14, 15.

Ideeënbus.

Over 3 jaar ervaring met de ideeënbus.

Mei 1956

blz. 17, 18, 19.

Wrijvingen.

Hoe wrijvingen te voorkomen en toch………. 

Juni 1956

blz. 18, 19.

Van opening tot sluiting.

Voorschriften bij het openen en sluiten van de kantoren.


 

Juli 1956

blz. 16, 17.

Avonstudie.

Over het doorleren in de avonduren.

Augustus 1956

blz. 16, 17.

Toekomst.

Ontwikkelingen in de techniek.

September 1956

blz. 6, 7.

Gladiolen.

De gladiool als bloem

September 1956

blz. 12.

Kluisbeveiliging.

Beveiliging met Ultra-sonische  geluidsgolven.

November 1956

blz. 5, 7, 8.

Tunnelbouw.

Over tunnelbouw, met name de Velsertunnel

December 1956

blz. 8 t/m 11.

Scholieren bemannen de Bank.

Verslag van een bezoek en een ‘Overval’ op kantoor van Baerlestraat.

Januari 1957

blz.13, 14.

Elektronika.

Digitaal rekenen en electronisch geheugen.

Februari 1957

blz. 2, 3, 4, 5.

Ons Jaarverslag.

Een toelichting op het verslag over 1956.

Maart 1957

blz. 4, 5, 6, 7.

Balansen en Winstrekeningen. 

Over tien jaren balans en winstrekeningen.

April 1957

blz. 11.

Bij het 40-jarige jubileum op kantoor Beverwijk.

De heer Piso jubileert.

Mei 1957

blz. 18, 19, 20

De tunnelbouw en onze voorouders. 

De geschiedenis van bewoning wordt zichtbaar bij de werkzaamheden van de Velsertunnel.

Juni 1957

blz. 8.

M.J.C. de Man, veertig jaar op het hoofdkantoor. 

Bij het 40 jarig jubileum van de heer de Man.

Juni 1957

blz. 16, 17.

Goodwill. 

De financiële waarde van de Goodwill van een onderneming.

Juli 1957

blz. 7.

Een jubileum in viervoud.

De vestiging Apeldoorn plus de daar werkende medewerkers Van Dijk, v.d. Burg en Holtman  vierde hun 25 jarige jubileum.

Juli 1957

blz. 15, 16.

Centralisatie.

Het belang van een studie naar de voordelen van centralisatie van aktiviteiten.

Augustus 1957

blz. 16, 17.

Hoe verging het u?

Het omgaan met nieuwe collega’s.

September 1957

blz. 15, 16.

Wat zag u tijdens uw vakantie?

Wat er tijdens een vakantie zoal is te zien.

September 1957

blz. 18, 19, 20.

Boekdrukkunst.   

Ontwikkelingen in de boekdrukkunst.

October 1957

blz. 5, 6.

G. Prast.

De heer Prast is 40 jaar in dienst.

October 1957

blz. 19, 20.

Boekdrukkunst II

Ontwikkelingen in de boekdrukkunst, vervolg.

November 1957

blz. 8, 9, 10, 11.

Drinkwater. 

De winning van drinkwater in de duinen te Castricum.

November 1957

blz. 16, 17, 18.

Intern en extern Accountant.  

Ieder een eigen, maar aanvullende, rol.


 

Maart 1958

blz. 2, 3.

Afscheid van “W”.

De redactiecommissie van Bank Noten schrijft een afscheid 

(zie eventueel www.wintersteijn.nl  en volg de link: Twentsche Bank)

Maart 1958

blz. 4.

Bij het afscheid van de heer M.C. Wintersteijn.

Een afscheidswoordje van de opvolger, de heer J. Kraa.

Maart 1958

blz. 8, 9, 10.

Idealia van de Ideeënbus-Commissie.

Over de toekomst van de ideeënbus.  

Maart 1958

blz.  14, 15.

De commissie voor de ziektekostenverzekering.

Dank aan de heer Wintersteijn en zijn opvolging.

April 1958

blz. 5.

Huldiging van de heer M.C. Wintersteijn.

Velen voerden het woord.

April 1958

blz. 8, 9, 10.

Uit de oude doos, herinneringen.

Een terugblik op zijn carrière van W.

Mei 1958

blz. 8, 9.

Uit de oude doos

Wat in veertig jaar veranderde.

Juni 1958

Blz 17,18,19,20.

Planten en nog wat

De voortplanting van planten.

Juli 1958

blz. 10,11,12,13.

Boerderijen in Nederland

Over typen in de bouw van boerderijen

Augustus 1958

blz. 18,19,20.

Iets over insecten.

Over de instandhouding van de soort.

September 1958

blz. 15, 16.

Reclame.

Het aanprijzen van producten.

Oktober 1958

blz. 17, 18.

Filmen.

Het plezier van filmen.

November 1958

blz. 2,3,4,5.

Een eeuw B.W.B.& Co. Londen.

Dochterbank B.W. Blydenstein & Co. in Londen 100 jaar oud.

December 1958

blz. 15,16.

Delegatie van bevoegdheden.

Gedeelten van een leidende taak overdragen aan anderen.

Januari 1959

blz. 10,11,12,13.

Tulpen.

Kweken en handel van de Tulp.

Februari 1959

blz. 16,17.

Cyclame en Azalea.

De verzorging van de cyclame en azalea.

Maart 1959

blz. 17,18,19.

Iets over vogels.

Vogelsoorten en hun gedrag.

Mei 1959

blz. 17.

Streekverhalen.

Een streekverhaal rond de inval van de Engelsen en russen in 1799 bij Bergen

Augustus 1959

blz. 18,19,20.

Cybernetica.

Automatiseren van processen.

September1959

blz. 8, 9.

Televisie

De techniek en het gebruik in de huiskamer.

Oktober 1959

blz. 17, 18.

Kantoormachines

Het belang van goed onderhoud.


 

November 1959

blz. 23,24.

Wat men NIET in de tuin moet planten.

Over planten die lastig kunnen zijn.

Januari 1960

blz. 19,20.

Reorganisatie.

Weerstanden tegen vernieuwing en hoe hier mee om te gaan.

Februari 1960

blz. 13, 14.

De open hoek.

Een reactie van A.K.Th. Jansen  op het artikel Reorganisatie van januari 1960.

Februari 1960

blz. 19,20.

Oudejaarscontrole.

Over de controleurs die op oudejaarsavond laat thuis kwamen.

Maart 1960

blz. 14

De open hoek.

Reactie van W.  op de reactie van a.K.Th. Jansen  in februari 1960.

Maart 1960

blz. 15,16,17,18.

Licht.

De ontwikkeling van het licht.

Mei 1960

blz. 17,1819,20.

Kunnen dieren denken.

Het gedrag van dieren.

Augustus 1960

blz. 10 t/m 15.

De Deltawerken.

Strijd tegen het water, het inklinken van de grond, het stijgen van de zee, het terugtrekken van de ijskap op de Noordpool, hoogwater, de stormramp van 1953,  de oesterteelt, dreigende verzilting.

(zie eventueel www.wintersteijn.nl  en volg de link: Twentsche Bank)

Augustus 1960

blz. 16.

De open hoek.

Reactie van W. op een reactie van mej. Lohmann inzake “Kunnen dieren denken”.

Oktober 1960

blz. 19, 20.

Vogeltrek.

Een excursie rond  Oostelijk Flevoland.

November 1960

blz. 17.

De open hoek.

Een reactie van W. op een artikel van B. (L. de Bruin) over honden.

December 1960

blz. 22.

De open hoek.

Een reactie van L. de Bruin op de vorige reactie van W. in november 1960

Januari 1961

blz. 17, 18.

Lloyd’s.

Over het verzekeringswezen.

April 1961

blz. 10,11,12.

Kleuren.

Kleuren, licht en golfbreken.

Mei 1961

blz. 18 t/m 23.

Honderd jaar Boekhouding bij de Twentsche Bank.

De ontwikkeling (Technisch, Economisch en Informatorisch) van de boekhouding in de afgelopen 100 jaar.

Augustus 1961

blz. 5.

In memoriam M.C. Wintersteijn.

 

Toelichting.

M.C. Wintersteijn (1893 - 1961) was van 1911 tot  14 maart 1958 werkzaam bij de Twentsche Bank. Zijn laatste functie was die van: chef Boekhouding en Organisatie.  Na zijn pensioen  bleef hij artikeltjes aanleveren tot zijn overlijden in augustus 1961.

De artikelen zijn aanwezig in het  Historisch Archief van de ABNAMRO in Weesp. De nummers van  1947 t/m april 1958 zijn ook aanwezig bij Dé Wintersteijn.   


© 2007  Dé Wintersteijn, Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn