Hieronder volgen de teksten en de namen van personen die vermeld staan bij de afbeelding van de optocht gehouden op 8 maart 1788 te Krommenie. Een optocht van Oranjeklanten mogen we wel zeggen.

Plaatje van de optocht, klik hier.

Optogt 8 maart 1788

Afbeelding van het dorp Crommenie te zien op den weg van Wormerveer Gaande na Crommenie, Hier bij is gevoegt die Luijsterijke optogt, Aldaar Geschiet op den 8ste Maart 1788, Sijnde de XLste Verjaardag van onze zeer geliefde erf-stadthouder prins Willem de Vijfde, door deeze Onderstaande Burgers en Inwooners Met een Konstig Geschildert Sijden Oranje vaandel en bord, Dat door Jan Adamie, burger en inwoonder aldaar, is gegeven tot gedagtenis van het wonderbaar en groot herstellings werk in den jaare 1787, Van zijn Hoogvorstelijke en Doorlugtige Hoogheijd onzen geliefden erfstadhouder Prins Willem de Vijfde, zijne koninglijke gemalin en vorstelijke spruijten; En met Approbatie der edle agtbaare magistraat van Crommenie Aldaar in de Kerk is geplaatst.

Welke optogt is hervat op den 20ste April 1788, door meest alle die zelvde perzoonen Welke op den Voorgaande 8ste Maart hebben Geadsisteert beminnaars van het dierbaar oranje huijs, Om Gelegenheijd te geven tot het Uijtvoeren, en tot ’s prinsen eer, In het Ligt geven van deze afbeelding en plaat.

Naam register van alle perzoonen welke deze optogt hebben by gewoond.

Adjudanten.

1.         Pieter Cornelis Dekker,

Jan Joon.

De heer bestierder en uitvoerder der gansche optogt.

2.         Jan Adamie.

3.         Jan Ephraim Adamie,

Adam Adamie.

Cadets.

4.         Frederik Tadix,

            Jan Sebach,

            Klaas Oosterhooren

Dragers van ’t bord.

 1. Jan Kroone,

Dirk Jacobs de Roo,

Jan Blamer,

Hendrik Kuiper,

Pieter Leguit,

Willem Tijsse van Vliet,

Klaas Ooms,

Jan Hendrik Luiting.

De heeren fabriqueurs van ’t zeyldoek.

 1. Dirk Hekelaar,

Maarte Hekelaar,

Gerrit Klaasz. van Leijden,

Reijer Kuiper,

Gerrit Pieters van Leijden,

Nan Jansz. Bakker,

Baart Moll,

Jacob Jansz. Kuiper,

Karel van Straaten.

Beëedigt rolle-meeter.

 1. Willem de Jong.
 2. Arent Blamer, (Smid)

Sijmon Sluik. (Houtkoper)

Timmerbaazen.

 1. Jan van Eeden,

Pieter Oosterhoorn,

Barend Schoen,

Arie Reijers van der Hoeve,

Dirk Bakker.

 1. Drie Musicanten.

De heer overste en commandant van de schutters.

 1. Jan Vredenburg.
 2. Cornelis de Jong (Tambour)

De heer eerste luitenant.

 1. Cornelis van Orden.
 2. Eerste gelid schutters,

Cornelis de Wilde,

Klaas Jansz. Bakker,

Gerrit Schoen,

Keindert Swartsluis.

 1. Tweede gelid schutters,

Klaas Riet,

Jan Vredenburg,

Jacob Vredenburg,

Jan Koekebakker.

De heer vaandrig.

 1. Gerrit van Vliet Oosterhoorn

De heer luitenant van het tweede peleton.

 1. Machiel Beets.
 2. Derde gelid schutters,

Dirk Haan,

Frederik Bakker,

Klaas Hekelaar,

Klaas Jans Max.

 1. Vierde gelid schutters,

Cornelis Koningh,

Izaak Poel,

Dirk Reijers Kuiper.

Sous Luitenant.

 1. Jan Klaasz. Bakker.

Vier zangers.

 1. Klaas Kool,

Cornelis Kool,

Willem Jacobs Kuit,

Jacob Jans Kamminga.

Timmerknegts.

 1. Dirk Gerbrands Keijning,

Jan Alberts van Utrecht,

Gerrit Abrahams Koomen,

Cornelis Leguit,

Jan Leguit,

Hilbrand Schoen,

Jan Klaasz Groot,

Willem Pieters Krook,

Teunis Klaasz. Ooms,

Klaas Roos,

Cornelis Keijning,

Jan Jansz Booij,

Jacob van Leijden,

Jan Swartsluis,

Reinier van Houten.

Metzelaars bazen en knegts.

 1. Arent Dingenom,

Hendrik Swart,

Gerrit Knap,

Hendrik Kloppenburg,

Hendrik Mulder,

 1. Tijs Kat, (Tabakkerver)

Dirk Dulkenraat. (Biersteker)

Schilders baazen en ververs knegts.

 1. Klaas van Assem,

Willem Maas,

Dirk van Assem,

Hendrik Pieters Keijning,

Dirk Fransse Schipper.

Bakkers bazen.

 1. Hendrik Ashoff,

Klaas Kuiper,

Heertje Waagmeester,

IJsbrandt Noltus.

Bakkers knegs.

 1. Albert Klaas Out,

Jan Bus,

Jacob Lohuizen,

Jan Bakker,

Hendrik Bouhuizen.

Schoenmakers.

 1. Johannis Scharf,

Klaas Jansz Bakker,

            Maarten Jansz. Barends,

Antonie de Ruiter,

Cornelis Klaasz. Sman,

Reijer.

 1. Dirk Tadix,

Pieter Boelhouer.

Chirurgyn.

 1. Pieter Johannus Uitermolen.

Vleeshouer.

Juriaan Silvelder.

Dorps schoolmeester.

 1. Willem Leek.

Leerlingen.

 1. Jasper van Eeden,

Maarte Nannings Bakker,

Cornelis Dingenom,

Jan Scharf,

Michiel Silvelder,

Jan Roskam,

Klaas Buis.

Onder-meester.

 1. Willem Mes.

Schuitemakers baas.

 1. Dirk Buijs.

Baas van de jagers der scheepen.

 1. Arent Mol.

Scheep-jagers knegts.

 1. Pieter Sijmons,

Arie Blaauw.

Veerschippers.

 1. Klaas de Jong,

Cornelis van der Hoeven,

Reijkert Luiting,

Hendrik Luiting,

Cornelis Reijers van der Hoeven,

Willem van der Hoeven,

Cornelis de Jong,

Klaas de Vries,

Klaas Hendrik Luiting.

Viskopers.

 1. Baart Klaasz. Krook,

Pieter Lakeman.

 1. Floris Jannsse Bak.

Molenaars.

 1. Jan Gras,

Jan Kamminga,

IJsbrandt Pieters Visser,

Jacob Visser

Dirk Pieters Molenaar,

Klaas Pieters Molenaar,

Jan Loohuizen,

IJsbrandt Ruiter,

Sijmon Cornelis Kool,

Klaas Baltus Kooren,

Cornelis Dirks Daan,

Wullem van Vliet,

Pieter Visser,

Frederik Geijzen,

Jan Cornelis Dekker,

Gerrit Jans Dekker.

Kooren-meeter.

 1. Arij van der Hoeven.
 2. Barend Roskam (blikslager)

Dirk Wilkes. (coperslager)

 1. Hendrik Mulder, (kleermaker)

Dirk Tuinman. (mattemaker)

Uitklaarders en rolreeders knegten.

 1. Arent Lohuizen,

Wijbrand Mars,

Engel Blaauw,

Jan Max,

Jacob Klaas Kooren,

Pieter Dirks Wis,

Philip Jacobs Root,

Jan Pieters Bleeker,

Klaas Dirks de Jong,

Pieter Swart,

Cornelis Willems Viszek,

David Timmerman.

 

Zeyldoekweevers.

 1. Crelis Pieters Bleeker,

Dirk Ooms,

Jan Jacob de Roo,

Dirk Crelis Wis,

Sijmon Jacobs All,

Crelis Dirks Wis,

Cornelis Jans Bakker,

Dirk Sijmons Wouda,

Maarten Egberts Molenaar.

 1. Barent Alders Bakker. (veehoeder)
 2. Jan Jans Kuiper. (hoenderhouder)
 3. Cornelis Zoomer,

Floris Eenhoorn. (landbouwers)

 1. Gevolg van Meer dan Zestig Fabriq-Werkers,
 2. Knegten zoo Oud als Jong, van Papier, Olij,

Snuif, Hout, Tras, en andere Molens.

Aanwijzing der letteren in deze plaat.

 1. de Moole ‘t Fortuijn.
 2. de Tooren van de Beverwijk.
 3. de Papier Moole de Mol.
 4. de Hennip-kloppers Moole de Swaan.
 5. de Snuijf Moole de Vrijheijt.
 6. de Broot Bakkerij van Jan Adamie.
 7. de Mostert Moole.
 8. de Hennip-kloppers Moole de Witte Duijf.
 9. ’t Huijs van Wed: Oosterhoorn.

K.        de Koekebakkerij van Klaas Kuijper.

L.         de Hennip-kloppers Moole de Fenix.

M.        de Gereformeerde Kerk.

 1. de Menonite Kerk.

Die nu een Plaat Koopt en bewaart,

Kan altoos Zien! Wanneer ‘t Verjaart

Dat God Zijn Wonder doende Kond!

Gered heeft Prins en Vaaderland,

Zeptember Seevenentagtig, waar,

Voor Neerland, ‘t Groote Wonderjaar!

Proefdruk.

Joh. Jelgerhuis Rzn.

 

bron: map ‘Krommenie’ ter gelegenheid honderdjarig bestaan Knijnenberg bv.

_________________________________________________________________________

Nagekomen aanvulling (22-08-2010) op het bovenstaande. 

Overgenomen uit het boekje Gemeente en Vermaning, korte geschiedenis der Doopsgezinden gemeente en vermaning van Krommenie, blz. 18  (1963) . 

 

Patriotten en Prinsgezinden

De meeste Zaanse Doopsgezinden waren actieve patriotten; het dorp Krommenie maakte een uitzondering, de meeste bewoners waren overtuigd Oranjegezind, evenals het bestuur van de gemeente.

In 1787 zijn de Krommenieërs luidkeels Oranje-boven roepend langs de gehele Zaan getrokken. Geen wonder dat er op de officiële feestdag 8 maart 1788 te Krommenie een luisterrijke optocht werd gehouden die op een prent is vereeuwigd. Op de achtergrond het dorp Krommenie (men ziet nog juist het dak van de Vermaning) met vlaggen versierd en daarvoor in lange rijen de optocht: de burgemeesters, de heren reders van het zeildoek, de beoefenaars van vrije beroepen met hun emblemen van hun beroep. De stoet wordt gesloten door een grote schaar fabriekswerkers en ambachtslieden.

(uit de Doopsgezinde Krommenieër zeildoekfabrikeursfamilie Kuyper)

 

_____________________________________________________________________________________

© 2000, 2010  Dé Wintersteijn, Krommenie, Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn