Uit het Oud-Notarieel Archief van:

Hieronder volgen een aantal uitwerkingen van Notariële akten die familieverbanden laten zien in een deel van mijn stamboom en daarbij ook een stukje plaatselijke sociale geschiedenis. Dit in volgorde van datum.

Beverwijk

Toestemming van Arnoud Langeveld tot het huwelijk van Martinus Langeveld met Cornelia Ales op 28–9-1813.

Testament van Pieter Langeveld ten gunste echtgenote Catharina Klaas en vader Arnoud Langeveld op 6-12-1814.

 

Haarlem

Testament van Anna van der Laan ten gunste van Johannes Augustus Wintersteijn, 13-2-1840.

Testament Adriana Geertruida van der Horst, 28-8-1878.

Testament Hendrika Louisa Wintersteijn, opgemaakt 21-11-1881

Afstand van rente ten behoeve verpleging van Hendrik Lodewijk van der Horst 21-11-1881.

 

Krommenie

Boedelscheiding Cornelis Janse Backer gehuwd geweest zijnde met Aafje Jans, 10-10-1726

Testament van Jan Janse Bakker ten gunste van de dochter van zijn broer Cornelis Janse Bakker, genaamd Trijntje Cornelis, (12-5-1736)

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Pieterse Bakker en Trijntje Claes van Leije, 18-6-1741

Beschuldiging van wanbetaling aan Aijg Mulder, door Jan Bakker, schipper, 2-1-1751

Verdeling boedel van Barent Janse Backer en Trijntje Sijmons, 20-10-1752

Boedelscheiding op 15-2-1764, na het overlijden van Pieter Bakker, ten gunste van Jan Bakker en Willem de Grijs, echtgenoot van Aafje Pieters Bakker

Weeskamer, september 1799, inzake kinderen Pieter Wennis en voogden Cornelis Jansz.  en Klaas Jansz. Bakker

Verkoop huis en erf, no. 458 op den Horn, door Klaas Bakker en Hendrik Kloppenburg aan Jan Klaasz. Rol, 1 mei 1816.

Testament van Jan Klaasz. Bakker ten gunste van zijn Huisvrouw Duifje Koster, 20-9-1817

Veiling op 15-12-1818, van de boedel van Lijsbeth Bakker, wed. Abram Prins t.b.v. de erfgenamen; Cornelis, Klaas en Maartje Bakker

Verkoop woning Kattepad 129 door Jan Boose aan Jan Klaasz. Bakker, op 9-januari-1819, voor de somma van fl. 300,--

Verkoop van een huis gelegen aan het Kattepad No.126 door Grietje Van 't Hof aan Jan Klaasz. Bakker op 30 april 1819.

Toestemming van Bregje Bakker tot huwelijk van haar zoon Pieter Landsman met Grietje Louwris Mus, 25 mei 1821.

Verkoop huis, Padlaan 152, van de overleden Trijntje Bakker wed. Jan van Eden aan Cornelis Bakker Maartnesz. Op 30 december 1823.

Openbare verkoop inboedel op 26-1-1826 van Klaas Jansz. Bakker, na zijn overlijden.

Veiling woning van Klaas Bakker, Kerkpad 187 op 23-maart-1826,  met Verslag familieraad inzake voogdij Trijntje en Cornelis op 8 november 1825,  en de Toestemming Regtbank te Haarlem tot verkoop middels een veiling van de woning, gehouden op 8-februari-1826. (extract)

Boedelscheiding na het overlijden van Klaas Bakker.Erfgenamen: Jan, Willem, Trijntje en Cornelis Bakker, 21 juni 1826

Bevestiging van de ontvangst door Cornelis - en Dieuwertje Bakker van hun erfdeel van hun grootmoeder Antje van Leijden, 28-7-1826.

Verkoop van een huis gelegen aan het Kattepad Nr.129 door Jan Bakker, aan Johannes Kuijper Kz. en Chris Wenke op 26 maart 1828

Voogdijregeling bij leven door Trijntje van Vliet Oosterhoorn tbv. Barbertje, Neeltje en Cornelia Bloemendaal, op 4 juli 1835.

Testament van Cornelis Bakker ten gunste van Belitje Jansd. Besse, 26 december 1835.

Testament van Belitje Jansd. Besse ten gunste van Cornelis Bakker, 26 december 1835.

Verkoop van een huis gelegen aan de Heijlige Weg  208 door Hendrik Hendriksz. Mulder aan Jan Bakker, op 26 maart 1828

Verkoop woning na overlijden Jan Bakker, gehuwd geweest met Duifje Koster, aan Abraham Mulder op 4-4-1871

 

 

's Gravenhage

Testament van Gerritje Voswijk, opgemaakt op 24 april 1771 te ‘s Gravenhage en dat met als getuige mede is ondertekend door August Winterstein.

 

Uitgeest

Aankoop rogge- en wittebroodbakkerij door Matthijs Cornelis Wintersteijn, op 1 mei 1846 te Uitgeest.

Boedelbeschrijving na het overlijden van Reneé Susanne Langeveld gehuwd met Matthijs Cornelis Wintersteijn, 10-2-1881

Boedelverdeling ten gunste van Dirk Meeland Wintersteijn, 14-4-1889.

 

Velsen

Publieke Verkooping van roerende Goederen van Dirk Meland Langeveld op 11 januari 1822.

Testament van Jannetje Rijperman, 16 januari 1822 te Velsen.

Machtiging aan Gerbrand Gaijkema door Bregje,  Jacobus Gaijkema en Dirk Meland Langeveld op 16 april 1829 inzake overlijden Jannetje Rijperman.

Publieke Verhuring van Land van Dirk Meland Langeveld en Hendrik Slot

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn