ORA Krommenie 015

Vereffening schulden aan o.a. Jan Bakker en Dirk Bakker, 7 Maart 1793

    Wij ondergetekende Crediteuren van het Gerepuvreerde? Huijs en Erv van Annaatje Coster,  weduwe Ernst Swart bekennen en verklaren, uit handen van den Edele Achtbare Gerechte van den Banne van Crommenie, ieder van ons ontvangen te hebben, zoodanige somma van Penningen, als hier onder agter ieders Naamtekening staat gedrukt en blijkent de Preferentie, bij Schepenen vonnis ons toegevallen?

    Declareren verder ieder van ons, en dus den een voor den ander, en soo ten behoeve van elkander, te stellen tot Borgen, als Principale Schuldenaren, onder  renuatie? ..  van de Beneficien, Ordinent? ……….., de kragt van dien ons houdende? Voor bekend, indien er na dato dezes, nog meerdere,  andere of betere gerichtigdens, tot de voorschreve Penningen tot de bevoegde mogte te voorschijn komen, belovende Prorato te zullen Restitueren gene bevonden zal worden te behoren, onder verband van ons Persoonen en Goederen, als na Rechten,

Actum in Judicto te Crommenie, 7 Maart 1793

Vervolgens is dit document  ondertekend door:

S. Kroesen als Thiresaurier                           54              2            6

S. Kroesen voor de Erve Simon Noltes                     17           12

Arend Dingeman                                            6              -            12 

Pieter Oosterhoorn                                        4              3              -

Huijbert Reijnen                                         102            15             -

? Luijting voor mij vader Hendrik Luijting       8            18             4

Cornelis de Jong                                           42             5              -

Jan Bakker                                                13             4              8

Dirk Bakker (timmerman repareert?)         20             3              8

Willem Beering                                             22           13              8

Jan Blamer                                                     2             -               4

…. Dirk Kat                                                 33            -             12

Pieter Jansz Oor                                             7             9              ?

                                                                ----------------------------

                                                                   321           14              2

Van dit soort tabellen zijn nog twee voorbeelden aanwezig.

Bron:

GA Zaanstad

ORA Krommenie

fiche 1388

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn