ORA Krommenie 014

Koop woning door Klaas van Assem, Heijlige Weg, 4 Julij 1782

    Wij Johannes Beets Schout, Gerrit Rood en  Pieter Dingeman Schepenen te Crommenie, doen Cond en Certificeren bij deze dat voor ons gecompareerd zijn, Arent Huijts? En Vrederik Bakker, in qualiteijt als Diakenen van de Mennoniete Gemeente alhier, en in die qualiteijt alimenterende also twee nagelatene kinderen van wijlen Trijntje Klaas Mars, weduwe wijlen Cornelis van Assem, dewelke in die qualiteijt bekenden verkogt te hebben aan Klaas van Assem woonende te  Crommenie, en daaromme bij dezen verklaren aan en ten behoeve van deselve (die zulks mede voor ons op heden heeft geaccepteerd) te cederen en op te dragen en in volle vrijen eijgendom te Transporteren, Een Huijs en Erv en Verfschuur, staande en gelegen te Crommenie op de Heijlige Weg, belent ten westen Johannes Bevrie, ten oosten IJsbrand de Jong, op Conditie voetstoots, met de vrij en onvrijheden, Lasten, Servituten, orders van Keuren, Schouwen, Straaten, Slikken Subject en wat dies meerder is, als het selve is hebbende. Van welke Coop en Opdragte, zij van sportanten, bekenden alwel voldaan en betaald te zijn, met een Somma van Zes Honderd Gulden, gereed en vrij geld, belovende derhalve het verkogte in dezen, te zullen vrijene en Waaren, als na behooren, onder verband van haare Persoonen en goederen, in qualiteijt voorschreve, als na rechten,

    Ten Oirconde, zoo heb ik Schout voorschreve, dezen briev gezegeld, en benevens Schepenen getekend, dese 4 julij 1782,

                                                                        In kennisse van mij,

                                                                                Joh. Beets

 

            Gerrit Rood

            Pieter Dingeman

 

Bron:

GA Zaanstad

ORA Krommenie

fiche 1413  3+

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn