ORA Krommenie 013

Koop van half huis door Jan van Eeden en Nan Jansz Bakker, 3 Meij 1792

    Wij Johannes Beets Schout, Pieter Sloot en Lambert Buijs, Schepenen der Banne Crommenie en Crommeniedijk, doen Cond en Certificeren bij dezen dat voor ons gecompareerd is Jan Willemsz de Haan, woonende te Crommenie, dewelke bekende verkogt te hebben, aan Jan van Eeden en Nan Jansz. Bakker, bijde meede te Crommenie woonagtig, en daaromme bij dezen verklaarde aan en ten behoeve van  deselve (het welk door Nan Jansz. Bakker voor ons heden is geaccepteerd) te Cederen en op te dragen, en in volle vrijen eijgendom te Transporteren: Een Half Huijs en Erv, staande en gelegen te Crommenie in het Zuijd End, belend ten Noorden de gemeene sloot, ten Zuijden Hendrik Mulder ten Westen Jan Klaasz. Bakker, op Condite Voetstoots, met de vrij en onvrijheden, Lasten, Servituten, Orders van Keuren, Schouwen, Straten, Slikken Subject, en wat dies meerder is, als het selve is hebbende. Van wel Coop en opdrachte, hij Transportant, bekende alwel voldaan en betaald te zijn, met een Zomma van Een Honderd Tien Gulden gereed en vrij geld, belovende derhalve het verkogte in dezen te zullen Vrijen en Waaren, als na behoren, onder verband van zijn Persoon en goederen, als na regten,

    Ten Oirconde, zoo heb ik Schout voorschreve, deze Briev gezegeld, en benevens Schepenen getekend, desen 3 Meij 1792,

                                                                        In Kennisse van mij

                                                                              Joh. Beets

Pieter Sloot

Lambert Buijs 

 

Bron: 

GA Zaanstad

ORA Krommenie 

fiche 1413  7-

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn