ORA Krommenie 012

Geldlening door buurman Klaas Jan Bakker, Noordeinde, 3 Nov. 1791

    Wij Johannes Beets Schout, Gerrit Rood en Jan Jansz Haan, Schepenen te Crommenie, doen Cond en Contificeren bij dezen, dat voor ons gecompareerd is, Jan Germets?, woonende te Crommenie, dewelke bekende schuldig te wezen aan Herman Dik woonende in de Beemster een Somma van Ses Honderd Gulden tot Twintig Stuijver het stuk, Spruitende uit hoofde van geleende Gelden, tot zijn Comparants genoegen ontvangen, als staande daaromme van  de onaan getelde? gelden,  beloofd van de voorschreve Hoofdsomme van ses Honderd Gulden, Intrest te zullen betalen tegen drie Guldens Tien Stuijvers van het honderd in het Jaar ingaande de op dato deses, en zal gedurende tot de dadelijke en volle voldoening toe, dewelke ten alle tijden zal mogen en moeten geschieden mits den andere drie Maanden te vooren te waarschuwen, waar voor en tot securiteit van gemelde Hooft Somma van Ses Honderd Gulden, en daarop te verschijne Intresten, hij Comparant verklaard Speciaal te verbinden en ten onderpand te stellen zijn Woonhuijs en Erv, staande en gelegen te Crommenie in het Noord End belend ten Zuijden Pieter Sloot, ten Noorden Klaas Jansz Bakker, en voorts generaal zijn Persoon en verdere goederen als na regten,

    Ten Oirconde,  soo heb ik Schout voorschreve, desen Briev gesegeld, en benevens Schepenen gekend, desen 3 november 1791,

                                                                        In kennisse van mij

                                                                              Joh. Beets

 

            Gerrit Rood

            Jan Jansz. Haan

In de kantlijn staat bijgeschreven:

Heden den 11 December 1793 is ter secretarie  gebleken, volgens handtekening op de Orginele Briev  de kosten vollen is voldaan, daaromme ten Protecolle geroyeerd.

Joh’s Beets

De gehele akte is met een golvende streep doorgehaald. Kennelijk als zijnde afgehandeld.

Bron: 

GA Zaanstad

ORA Krommenie

 fiche 1413  6+

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn