ORA Krommenie 010

Verkoop huis aan Klaas Jansz Bakker aan het Noord End, 5 maart 1789 

    Wij Johannes Beets Schout, Gerrit Rood en Jan Jansz Haan Schepenen te Crommenie, doen Cond en Certificeren bij dezen, dat voor ons gecompareerd is Klaas Haan Nomine Uxvris?, zoo voor zigzelve als aangestelde Exicuteur van den Testamente in den Nagelaten Boedel  van Wijlen Neeltje Cornelis Vis, onlangs te Crommenie overleden, woonende te Crommenie, dewelke bekende vercogt te hebben aan Klaas Jansz. Bakker, mede alhier woonagtig, en daaromme bij dezen verklaarde aan en ten behoeve van deselve, (die zelve mede voor ons op heden heeft geaccepteerd) te Cederen, op te dragen, en in vollen vrijen eijgendom te Transporteren, Een Huijs en Erv, staande en gelegen te Crommenie in het Noord End, belend ten Noorden Hendrik Wevers, ten Zuijden  Jan Germet?, op Conditie voetstoots, met de vrij en onvrijheden, Lasten, Servituten, Orders van Keuren, Schouwen, Straten, Slikken Subject en wat dies meerder is, als hetselve is hebbende. Van welke Coop en Opdragte hij Transportant bekende alwel voldaan en betaald te zijn, met een Somma van Ses Honderd Vijftig gulden, gereed en vrij geld, belovende derhalven, het verkogte in dezen te zullen vrijen en Waaren, als na Behooren, onder verband van zijn Persoon en goederen, in Qualiteijt voorschreve, als na regten,

    Ten Oirconde, soo heb ik Schout voorschreve, desen Briev Gesegeld, en benevens Schepenen gekend, desen 5 maart 1789,

                                                                        In kennisse van mij

                                                                               Joh. Beets

 

            Gerrit Rood

            Jan Jansz. Haan

 

Bron: 

GA Zaanstad

ORA Krommenie

fiche 1413  6+

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn