ORA Krommenie 008

Koop 1/20 part in molen De Maan door Jan Barentse Bakker op 31 Maart 1775

    Wij Johannes Beets Schout, Gerrit de Lange en Johannes Visser,  Schepenen te Crommenie doen Cont en Certificeren bij dezen, dat voor ons Gecompareert is Gerrit Rood, woonende te Crommenie, dewelke bekende Vercogt te hebben aan Jan Barentse Bakker, mede te Crommenie woonagtig, en daaromme bij dezen Verklaarde  aan en ten behoeve van deselve (die zelv mede voor ons op heden heeft Geaccepteert) te Cederen, op te dragen, en in volle vrijen eijgendom te Transporteren 1/20 Part in de Hennep Cloppersmolen, Erv en Gerreedschappen: genaamd de Maan, staande en gelegen te Crommenie, op Conditie Voetstoots, met de vrij en onvrijheden, Lasten en Servituten als deszelve Molen is hebbende, van welke Coop en Opdrachte, hij transportant bekende alwel voldaan en betaalt te zijn, met een somma van vijf gulden gereed en vrij geld, belovende derhalven, het verkogte in desen te zullen Vrijen en Waaren, als na behoren, onder verband van zijn persoon en Goederen, als na rechten.

    Ten Oirconde, zoo heb ik Schout voorschreve, dezen briev gesegelt, en benevens Schepenen getekent, desen 31 Maart 1775

            in kennisse van mij,

                                                                            Joh. Beets

            Gerrit de Lange

            Johannes Visser  

 

Bron: 

GA Zaanstad

ORA Krommenie

fiche 1412  5+

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn