Verkoop van een overwerf agter de Heijlige Weg aan Jan Barentse Bakker 18 aug. 1769.

    Wij Johannes Beets Schout, Jacob Waagmeester en Jan Hekelaar, Schepenen van Crommenie, doen cont en certificeren bij dezen , dat voor ons Gecompareert zijn Claas Oosterhoorn, gestelde, Pieter Groot, Jacob Groot en Gerrit Rood gesurrogeerde Voogden over Guurtje Gooses Oosterhoorn, minderjarige nagelatene dochter van wijlen Goose Oosterhoorn voor de eene helft, Jacob Visser  voor 1/3 Part, Jan Visser in huwelijk hebbende Engeltje Visser voor 1/3 Part, Heertje Waagmeester getrouwt met Trijntje Visser voor 1/9 Part, Jan Roukam getrouwt met Aareijaartje Visser voor 1/9 Part, en Cornelis Cabel getrouwt met Engeltje Visser voor de laatste 1/9 Part, te zamen uijtmakende de eenige Ervgenamen Ab intestato van wijlen Trijntje IJsbrands Visser, getrouwt geweest in eerder huwelijk met voorgemelde Goose Oosterhoorn voor de andere helft, wonende te Crommenie, Zaandijk en Uijtgeest, dewelke bekenden vercogt te hebben aan Jan Barentse Bakker wonende te Crommenie, en daaromme bij desen verklaarden aan en ten behoeve van deselve (die zulx mede voor ons op heden heeft geaccepteert)  cederen, op te dragen, en in vollen vrijen eijgedom te transporteren, eene overwerf gelegen agter de Heijlige Wegh,  groot 69 Roeden, belent ten Oosten Willem Oosterhoorn, ten Westen Cornelis Wit & Compe, op conditie voetstoots met de vrij en onvrijheden, Lasten en Servituten, als het selve is hebbende, van welke Coop en opdragt zij  van transportanten bekenden al wel voldaan en betaalt te zijn, met een zomma van Drie Hondert Gulden, gereet en vrij gelt, belovende derhalven, het vercogte in desen te zullen vrijen en waarvan, als na behoren onder verband van haare persoonen en goederen ieder in zijn qualiteijt voorschreve, als na Rechten,

Ten Oirconde, soo heb ik Schout voorschreve deze briev gezegelt en neffens Schepenen getekent desen: 18 augustus 1769,

In kennisse van mij

Joh. Beets

Jacob Waagmeester

Jan Hekelaar 

 

 

Bron: 

GA Zaanstad

ORA Krommenie

fiche 1412  3+

 _________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie (gecorrigeerd april 2003)

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn