ORA Krommenie 003

Verantwoording door Klaas Bakker en Baart Kaper inzake voogdij over Niesje en Trijntje Heijnis, gedaan op 3-9-1800. 

folio 46-

Weeskamer gehouden 3 September 1800.

    Compareerden ter Weeskamer van den Banne Crommenie, Klaas Bakker en Baart Kaper in qualiteit als door weesmeesteren dezer Banne in Dato 28 Meij 1800 aangestel­de voogden over de Minderjarige Kinderen en Erfgenamen van wijlen Neeltje Kaper wed: Simon Heijnis genaamd Niesje oud 22 en Trijntje oud 18 Jaar welke voogden gedaan hebben Rekening en verantwoording van den Boedel en Nalatenschap, blijkende uit gemelde Rekening en verantwoording, dat voor de genoemde kinderen afbetaling van alle Schulden en Lasten des Boedels, was geprovinueerd een Somma van Een Honderd Guldens

zijnde de Ontvangst          fl. 349-18-0

Uitgaaf                             fl. 249-18-0

                                         ------------

Komt voor de kinderen    fl. 100-00-0

 

waarin dus voor Niesje Heijnis komt      fl.  50-00-0

                         Trijntje Heijnis             fl.  50-00-0

 

    Welke Penningen ter Somma van Honderd guldens op heden ter weeskamer is gefourneerd, de voogden voor hunne Moeite be­dankt, en dese verantwoording geapprobeert.

Actum ter Kamere voorsz: dato ut Supra,

In kennisse van mij, 

Jacobus Alberti, secret.

 

Baart Kaper

Klaas Bakker

Dirk Jonker

... van Beesing?

 

bron:

GA Zaanstad

ORA Krommenie

microfiche 1496 2+

 

(Bij de benoeming van Klaas Bakker tot voogd op 28 mei 1800 staat bij de naam van Klaas Bakker toegevoegd "de Bode", zie GA Zaanstad ORA microfiche 1482) 

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn