ORA Krommenie 001

Verkoop woning aan 't Cattepad door Gerrit Rood aan Cornelis Jansz. Bakker op 3 november 1791

folio 262

    Wij Johannes Beets Schout, Gerrit Rood en Jan Jansz. Haan, Schepenen te Crommenie, doen Cond en Certificeren bij deze, dat voor ons Gecompareerd is Gerrit Rood, wonende te Cromme­nie, dewelke bekende Verkogt te hebben aan Cornelis Jansz. Bakker, mede te Crommenie Woonachtig, en daaromme bij deze verklaarde aan en ten behoeve van deszelve (die zich mede voor op ons heden heeft geaccepteerd) te iederen op te dragen en in volle Vrij en Eijgendom te Transporteren.

    Een Huijs en Erf, staande en gelegen te Crommenie op het Catte­pad, belend ten oosten Aagje Dirks Riets, ten westen Hendrik Vreke, op Conditie Voedstoods, met de Vrij en Onvrijheden, Lasten, Servituten, Orders van Keuren, Schouwen, Straten, Slik­ken, Pad & Brug Subject, en wat dies meerder is, als het zelve is hebbende:

    Van welke koop en Opdragte, hij Transportant bekende alwel voldaan en betaald te zijn, met een Somma van Drie Honderd Gulden, gereed en vrij geld, belovende derhalve, het verkogte in dezen te zullen Vrijen en waarin, als na behoren, onder verband van zijn Persoon en Goederen, als na regten.

    Ten Oirconde (?), Zoo heb ik Schout voor ..(?).. dezen briev geze­geld, en benevens Schepenen Getekend, heden 3 November 1791.

 

Gerrit Rood

Jan Jansz. Haan

 

In kennisse van mij

Joh. Beets

Schout & Secret.

 

bron:

GA Zaanstad

ORA Krommenie 1779 - 1793

Microfiche 1413 6+

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn