ONA Krommenie 022

Testament van Belitje Jansdochter Besse, ten gunste van Cornelis Bakker, 26-12-1835

 No 39

Testament.

     Voor mij Dirk van der Wart openbaar Notaris residerende in de Gemeente Krommenie, kanton Beverwijk, District Haarlem, provincie Noord Holland en in tegenwoordigheid van de na te noemen en mede ondergetekende getuigen is gecompareerd Belitje Jansdocher Besse huisvrouw van Cornelis Bakker van beroep veehouder woonende met den anderen te Krommenie voormeld zijnde zij vrouwe comparante buiten beroep gezond van Ligchaam en haar verstand en zinnen volkomen magtig zoo als ons bleek uit hare redeneringen en gesprekken zoo met mij notaris als met de na te noemen getuigen - die tot dat einde verzocht zich mede expresselijk alhier hadden vervoegd - gehouden alzoo volkomen bekwaam om te kunnen en te mogen testeren, dewelke dan ook verklaarde genegen en bereid te zijn om bij Testament over hare bij overlijden na te laten goederen te beschikken.

    En daar toe dan overgaande  zoo heeft voormelde Comparante haar Testament en last van uiterste wil aan mij Notaris in tegenwoordigheid van na te melden vier getuigen opgegeven het welk door mij notaris in presentie van dezelve getuigen eigenhandig is geschreven zoodanig als zulks door den Testateur is opgegeven en gedicteerd zoo als hier volgt.

    “ Ik herroep en vernietig alvorens alle voorgaande Testamenten en andere daartoe betrekkelijke actes door mij voor data dezes gemaakt of gepasseerd en als nu op nieuw en geheel vrijwillig disponerende zoo maak of legateer ik aan mijne echtgenoot Cornelis Bakker  al dat gene waarover de wettig op mijn overlijden bestaande mij de vrijheid zullen geven van ten zijne behoeve maar eenigsints te kunnen en te mogen beschikken niets hoegenaamd daarvan uitgezondert en zulks zoo wel in eigendom als vruchtgebruik terwijl ik haar van het stellen van cautie (in die gevallen waarin zulks mogt voorkomen of  gevordert kunnen worden) bij deze uitdrukkelijk dispenseer”.

    Hetzelve Testament door mij notaris duidelijk aan den Testateur in bijzijn van na te melden getuigen duidelijk voorgelezen zijnde verklaarde dezelve het wel te hebben verstaan en dat het haar wil behelsde alzoo te wezen haar Testament laatste en uiterste wil begeerende dat hetzelve na zijn overlijden als zoodanig effect sorteren zal.

    Gedaan en gepasseerd ten woonhuize van den Testatrice in nummero 355 te Krommenie den zesentwintigsten december achttienhonderd vijf en dertig in tegenwoordigheid van Jacobus Haanraadts van beroep Kleermaker, Cornelis de Wit arbeider, Huibert Molenaar arbeider en Cornelis van Abs schoolonderwijzer allen te Krommenie wonende en als getuigen ten dezes uitdrukkelijk verzocht.

    En heeft de Testatrice de gemelde getuigen en ik Notaris  na gedane voorlezing de minute behoorlijk ondertekend.

Belitje Besse

Jacobus Haanraadts

Cornelis de Wit

Huybert Molenaer

Cornelis van Abs

D vd Wart, notaris.

 

    Geregistreerd in een tweede blad zonder renvoyen te Zaandam den elfden augustus 1800 zes en veertig, Deel drie en veertig, folio honderd drie, verso vak twee.

    Ontvangen twee gulden veertig cents voor regt uitmakende met acht en dertig opcenten drie gulden een en dertig en een halve cent

    De ontvanger v. Berkel.

        3,31 ˝

 

Bron: ONA krommenie 1834 – 1835

fiche 3123  6-

_________________________________________________________________________________

© 2003  Dé Wintersteijn, Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn