ONA Krommenie 021

  Testament van Cornelis Bakker ten gunste van Belitje Jansd. Besse,  26-12-1835

No 40

Testament.

    Voor mij Dirk van der Wart openbaar Notaris residerende in de Gemeente Krommenie, kanton Beverwijk, District Haarlem, provincie Noord Holland en in tegenwoordigheid van de na te noemen en mede ondergetekende getuigen is gecompareerd Cornelis Bakker, van beroep veehouder woonende te Krommenie voormeld ziek te bedde liggende doch zijn verstand en zinnen volkomen magtig zoo als ons bleek uit zijne redeneringen en gesprekken zoo met mij notaris als met de na te noemen getuigen - die tot dat einde verzocht zich mede alhier expresselijk hadden vervoegd - gehouden alzoo volkomen bekwaam om te kunnen en te mogen testeren, dewelke dan ook verklaarde genegen en bereid te zijn om bij Testament over zijnne bij overlijden na te laten goederen te beschikken.

    En daar toe dan overgaande  zoo heeft voormelde Comparant zijn Testament en last van uiterste wil aan mij Notaris in tegenwoordigheid van na te melden vier getuigen opgegeven het welk door mij notaris in presentie van dezelve getuigen eigenhandig is geschreven zoodanig als zulks door den Testateur is opgegeven en gedicteerd zoo als hier volgt.

    “ Ik herroep en vernietig alvorens alle voorgaande Testamenten en andere daartoe betrekkelijke actes door mij voor data dezes gemaakt of gepasseerd en als nu op nieuw en geheel vrijwillig disponerende zoo maak of legateer ik aan mijne huisvrouw Belitje Jansdochter Besse al dat gene waarover de wettig op mijn overlijden bestaande mij de vrijheid zullen geven van ten hare behoeve maar eenigsints te kunnen en te mogen beschikken niets hoegenaamd daarvan uitgezondert en zulks zoo wel in eigendom als vruchtgebruik terwijl ik haar van het stellen van cautie (in die gevallen waarin zulks mogt voorkomen of  gevordert kunnen worden) bij deze uitdrukkelijk dispenseer”.

    Hetzelve Testament door mij notaris duidelijk aan den Testateur in bijzijn van na te meldene getuigen voorgelezen zijnde verklaarde dezelve het wel te hebben verstaan en dat het zijn wil behelsde alzoo te wezen zijn Testament laatste en uiterste wil begeerende dat hetzelve na zijn overlijden als zoodanig effect sorteren zal.

    Gedaan en gepasseerd ten woonhuize van den Testateur in nummer 355 te Krommenie den zesentwintigsten december achttienhonderd vijf en dertig in tegenwoordigheid van Jacobus Haanraadts van beroep Kleermaker, Cornelis de Wit arbeider, Huibert Molenaar arbeider en Cornelis van Abs schoolonderwijzer allen te Krommenie wonende en als getuigen ten dezes uitdrukkelijk verzocht.

    En heeft de Testateur de gemelde getuigen en de Notaris  na gedane voorlezing de minute behoorlijk ondertekend.

Cornelis Bakker

Jacobus Haanraadts

Cornelis de Wit

Huybert Molenaer

Cornelis van Abs

D vd Wart, notaris.

 

Bron: ONA krommenie 1834 – 1835

fiche 3123  6-

_________________________________________________________________________________

© 2003  Dé Wintersteijn, Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn