ONA Krommenie 015

Boedelscheiding op 15-2-1764, na het overlijden van Pieter Bakker, ten gunste van Jan Bakker en Willem de Grijs, echtgenoot van Aafje Pieters Bakker

Scheijding beneden de 12000 0   254

Art. 63

    Heeden den 15 Februarij Anno 1764 Compareerden voor mij Johannes Beets, openbaar en bij den Edele Hof van Holland, geadmitterde Notaris, tot Crommenie residerende, en voor de getuigen nagenoemd:

    De Heeren Jan Bakker, Willem de Grijs als getrouwt met Aafje Pieters Bakker, wonende alhier, 

    Mij Notaris bekent, te kennen gevende dat zij Comparanten genegen waren, de vaste Goederen nagelaten bij wijlen haren Vader, en Schoonvader, Pieter Bakker, onlangs alhier overleden, onder den anderen in alle min en vrintschap te Scheiden en te verdelen zulks doende bij dessen in voegen als volgt,

 

Hoort aan Jan Bakker, aanbedeelt het navolgende: 

 

Een huijs Erv en pakhuijs zijnde een bierstekerij, staande en gelegen te Crommenie, in het Zuijden belent ten luijden Cornelis Gijsse,, en ten Noorden Claas Duijn

 

2/3 parten in een huijs erv en pakhuijs staande en gelegen als voren belent ten zuijden Willem de Haan, en ten Noorden, Lambert Visser,

 

een Damschuit met zijn toebehoren met zijn staande en loopende want zijlen, ankers, stouwen en wat daar verder meerder toebehoort 

 

Willem de Grijs als getrouwt met Aafje Pieters Bakker is aanbedeelt met:

 

Drie stukken lant aan elkander vast gelegen in den banne van Crommenie, op den Indijk, te samen groot 3075 roeden belent ten zuijden en ten noorden 

 

Desse Drie stukken zijn bekent op de Legger als volgt;

De Ven van Maarten en Meijkes Ventje 

te samen grootte 1182 roeden

Gerrit Visser Ven groot 1020 roeden 

De Witte Ven groot 873 roeden

 

    Met welke scheijding en verdeeling de Comparanten deelgenoten, verklaarden vergernoegt en de te vreden te zijn, houdende daar mede de vaste Goederen, van wijlen haaren opgemelde Vader en Schoonvader, onder den anderen voor finaal gescheijden en verder bekennende ieder zijn aanbedeelde met de daar toe behoordende brieven en bescheiden te hebben ontvangen en na zig genoomen, aannemende en beloovende elk der aanbedeelde te zullen helpen vrijen en ware als na behooren, onder verbant van hare personen en goederen als na regten

    Dat alens passeerde to Crommenie, in presentie van Johannes Berrie en Aldert Bakker als getuigen.

Jan Bakker,

Willem de Grijs

Johannis Berrie,

Aldert Bakker

Joh. Beets, notaris.

Bron: Archief Zaanstad, 

ONA Krommenie, 

fiche 3071 2+ , acte 254 

_________________________________________________________________________________

2002  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn