ONA Krommenie 010

Toestemming van Bregje Bakker tot huwelijk van haar zoon Pieter Landsman met Grietje Louwris Mus, 25 mei 1821.

    Voor mij Jacobus Alberti openbaar Notaris residerende te Krommenie, Provinci Noordholland, District Haarlem, is gecompareed:

    Bregje Bakker, Eerder Weduwe Klaas Landsman thans gehuwd en geadsisteerd met Klaas Max, Zeilmaker, wonende te Krommenie. Dewelke bij deze tegenwoordige acte verklaarden, haar volkomen Consent en Toestemming te verleenen tot het Huwelijk van haar zoon Pieter Landsman, met Elisabeth van Kleeff dogter van Jan van Kleeff, Grietje Louwris Mus, wonende te West Graftdijk, gemeente Graft, en dat het zelve Huwelijk naa gedaane afkondiging mag worden voltrokken.

Waarvan acte.

    Gepasseerd te Krommenie den 25 Meij 1821 in tegenwoordigheid van Klaas Bakker, Veldwagter en Gerrit Wildeman, Kastelijn bijde wonende te Krommenie als getuigen, die de minute benevens de Comparanten en mij Notaris na gedane voorlezing hebben getekend.

Bregje Bakker,

Klaas Max,

Klaas Bakker,

G. Wildeman                                                      J. Alberti, Notaris

 

Bron: Archief Zaanstad, 

ONA Krommenie, 

fiche 3111

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn